Što je Grad anđela?

0
557

Grad anđela je životna zajednica mladih s poteškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom, obitelji u teškoj materijalnoj situaciji i riziku od socijalne isključenosti, te pojedinaca koji svoje osobno ispunjenje pronalaze u suživotu s ljudima koji trebaju podršku svoje zajednice.

Grad anđela predstavlja zajednicu u kojoj se razvijaju potencijali osoba koji se teško razvijaju i otkrivaju unutar redovnog sustava školovanja i skrbi.

Riječ je o seoskoj zajednici fokusiranoj na zajedničkom stvaranju plodova, u suradnji s prirodom i životinjskim svijetom.

Kako će izgledati život u Gradu anđela?

Članovi zajednice će biti raspoređeni u kuće i imati će svoj neometani privatni prostor. Svaka kuća imati će svog voditelja, a članovi će činiti seosko domaćinstvo kao jedna velika obitelj. Svi članovi će se brinuti o kućanstvu, vrtu, te poslovima na polju, u štali i šumi, ovisno o svojim mogućnostima. Suradnici volonteri koji se odluče na privremeni ili trajni život u ovakvoj zajednici, pomagati će članovima zajednice oko njihovih osobnih potreba, rekreacije i vršenja poslova i dužnosti.

Na kojim vrijednostima se temelji Grad anđela?

Grad anđela se prije svega temelji na kršćanskim načelima, te je duhovna sjetva i žetva podjednako važna kao i ona koja se odvija na polju. To ne znači da članovi zajednice trebaju biti vjernici, ali svakako znači da svi članovi zajednice rade zajedno na ostvarivanju ideala funkcionalnog suživota, međusobne ljubavi, te poštivanja razlika.

Grad anđela temelji se i na individualnim ljudskim vrijednostima i potencijalima. Najvažnija ideja čitave zajednice je STVARANJE. Stvaranje plodova na zemlji, stvaranje proizvoda u suradnji s prirodom, stvaranje proizvoda iz ljudskih potencijala. Stvaranje zajednice, stvaranje toplih prijateljstava, stvaranje obitelji.

Grad anđela se temelji na obiteljskom zajedništvu.

Kako će se financirati Grad anđela?

Prije svega će se financirati iz vlastitog stvaranja kako bi se što više približilo modelu samoodrživosti. Grad anđela će proizvoditi svoju hranu, a preko djelatnosti OPG-a će višak hrane ponuditi na tržištu. Grad anđela će se baviti reciklažom prirodnog otpada, nakladničkom djelatnošću, te nizom djelatnosti koje stvaraju dodatne vrijednosti, u skladu s raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima.

Slavonske farme su sve malobrojnije, no biodinamička struktura farmi nudi sasvim inovativnije potencijale.

Seoski turizam je također izvrsna djelatnost koja osim komercijalnih benefita nudi i sasvim novu dimenziju funkcionalne socijalizacije.

Pomoć zajednice ostvarivati se će kroz donacije, ali prije svega kroz prijateljstva i zajedničke trenutke u mirnoj prirodi slavonskih sela.

Tko će boraviti u Gradu anđela?

Stručna komisija će određivati podobnost punoljetnih osoba s poteškoćama ili invaliditetom za primitak u zajednicu. Prije svega će se voditi briga o tome može li zajednica, uz suradnju sa svojim strateškim partnerima, osigurati zadovoljavajuću razinu skrbi  o potencijalnom članu u smislu socijalnih mogućnosti i zdravstvene podrške.

Osim osoba s invaliditetom, članovi zajednice mogu biti i mlade obitelji s teškom materijalnom situacijom, kao i pojedinci koji žive kao samci. U svim slučajevima stručna komisija bi procjenjivala svaki pojedinačni zahtjev, kako bi se osigurali najbolji uvjeti života novim članovima, a ujedno i ostvario rast zajednice u skladu s vrijednostima zbog kojih je i osnovana.

Gdje je Grad anđela?

Svugdje gdje se pojavi ljudska potreba, želja pojedinaca za pomaganjem i prirodni resursi za razvoj seoskih domaćinstava.

Prvi Grad anđela zamišljen je na dvorcu Dioš , te u selima Dioš i Šuplja lipa. Dvorac Dioš bi bio srce Grada anđela na kojem bi, po obnovi dvorca, bile dostupne različite mogućnosti razvoja socijalne kulture, usvajanja novih znanja i vještina, te skrb za najranjivije članove zajednice. Dvorac bi bio mjesto zajedničkog okupljanja, druženja i ispunjenja duhovnih vrijednosti i ideala zajednice.

U selima Dioš, Šuplja lipa i Borova kosa, a i u brojnim drugim selima općine Končanica, izuzetno je veliki broj napuštenih kuća koje se prodaju za samo nekoliko tisuća eura, a u nekim slučajevima i poklanjaju, odnosno nude na dugoročno korištenje. Grad anđela bi preuzimao takve objekte, adaptirao ih i u njima naseljavao članove zajednice.

Ovakav model zajedničkog življenja kroz seoska domaćinstva moguće je ostvariti diljem Slavonije, ali ujedno i u zapuštenim selima Gorskog kotara i Dalmacije.

Što je važno za odabir lokacije Grada anđela?

Važni su, prije svega, dostupni materijalni i stambeni resursi. Važna je zemlja, kako obradiva, tako i ona pokrivena šumom. Izuzetno je važno imati dovoljan prostor za zasnivanje poljoprivrednih i ostalih gospodarskih djelatnosti, kao i prirodno okruženje za šetnje i rekreaciju u prirodi.

Važna je relativna blizina grada, posebno zbog usluga vezanih uz socijalna prava, školovanje i zdravstvo.

Važna je blizina rehabilitacijskog centra s kojim se može osigurati terapijska suradnja.

Postoji li Gradovi anđela u svijetu?

Apsolutno da, ovaj koncept življenja nije revolucionaran. Nažalost, u Hrvatskoj vlada stav struke da ovakav tip zajednice predstavlja izolaciju i u neskladu je s inkluzijom. To je potpuno krivo jer upravo zajednice koje omogućavaju nesmetani razvoj potencijala članova zajednice, ujedno otvaraju vrata suradnjama u kojima članovi zajednice imaju više toga za ponuditi jer dolaze iz stabilne zajednice.

Sjajan primjer zajednice je Camphill, koji sada već broji preko 100 zajednica u 22 zemlje.
Više informacija: https://www.camphill.org/

Hoćemo li izgraditi Grad anđela?

Hoćemo. Kad se ova ideja nastani u srcima, Grad anđela će svakako niknuti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here