Podignuta kaznena prijava protiv bivših članova udruge Grad anđela

0
2173

Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru dostavljena je kaznena prijava protiv četvorice osumnjičenika čijim su djelovanjem ostvarena bitna obilježja kaznenih djela prijevare, protupravne naplate i povezanih kaznenih djela. Kazneno su prijavljena četiri bivša člana udruge Grad anđela Saša Šimek, Nataša Ružička, Zvonimir Rukavina i Tomislav Vezmarović.

Kaznena prijava tereti Sašu Šimeka kao izvođača radova na zapadnom krilu dvorca Dioš, koji se u javnosti legitimirao kao oštećeni volonter udruge Grad anđela, a u naravi je izvođač radova koji je svoje originalno volonterske radove protupravno naplatio sveukupno 125.237,50 kuna temeljem pet faktura izdanim u siječnju i ožujku 2017. godine. Po izvršenju kaznenih djela nastupio u javnosti kao oštećeni volonter udruge, a prije svega u emisiji Provjereno Nove TV 09.03.2017.g. U protupravnoj naplati radova sudjelovali su i Nataša Ružička, Zvonimir Rukavina i Tomislav Vezmarović, a do iste je došlo 03.03.2017.g. u privatnom stanu g. Vezmarovića u Zagrebu.

Spomenuti osumnjičenik Saša Šimek je ujedno bio i u sukobu interesa s obzirom da je 11.02.2017. godine imenovan voditeljem poslovnice Dioš od strane Skupštine udruge Grada anđela, a samo 20 dana od imenovanja protupravno je naplatio svoje volonterske radove uz pomoć navedenih članova.

Modelstolarija Šimek u vlasništvu Saše Šimeka ujedno nije bila nositelj posebnog dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara propisanim Pravilnikom, stoga se od nadležnog državnog odvjetništva traži da provede postupak utvrđivanja odgovornosti.

Pregled prometa sa žiro-računa udruge Grad anđela u spomenutom razdoblju:

Izvor: Žiro-račun udruge Grad anđela

Zbog svega navedenoga smatram da postoji osnovana sumnja da su u djelovanju osumnjičenika Saše Šimeka, Nataše Ružičke, Zvonimira Rukavine i Tomislava Vezmarovića  ostvarena bitna obilježja kaznenog djela prijevare iz čl. 247 Kaznenog zakona i kaznenog djela Protupravne naplate iz članka 323. Kaznenog zakona i povezanih kaznenih djela, te predlažem da državno odvjetništvo preuzme sve zakonom potrebne radnje protiv osumnjičenika i pred nadležnim sudom pokrene kazneni postupak kako bi osumnjičenici bili proglašeni krivim i kažnjeni po zakonu, a meni i udruzi Grad anđela nadoknađena materijalna šteta.

Osumnjičenici su ujedno obmanuli javnost prikrivanjem gore navedenih kaznenih djela stoga je moja odgovornost kao predsjednika udruge Grad anđela da poduzmem pravne korake i o svemu informiram javnost.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here