PETICIJA Dioš malim anđelima!

0
3615

Kao što sam ranije izvijestio, Hrvatska salezijanska provincija je odlučila raskinuti ugovor o zakupu dvorca Dioš s udrugom Grad anđela, zbog slabe dinamike obnove. U dvorac je do sada uloženo preko 200.000 kuna doniranih sredstava, uz ogromnu količinu radnih sati volontera. Zapadno krilo dvorca Dioš u vrlo je visokom stupnju obnove i u njega je uložena najveća količina doniranih sredstava.

Osim toga, izrađen je restauratorsko-konzervatorski elaborat temeljem sredstava osiguranih kroz programe Ministarstva kulture i danas je dvorac Dioš u značajno boljem položaju nego 2016. godine kada je zaključen ugovor o zakupu.

Ovim putem Vas pozivam da popunite peticiju u znak podrške projektu Grada anđela na Diošu. Grad anđela je prije svega zajednica u kojoj će djeca i mladi s poteškoćama u razvoju imati priliku za zdravije i sretnije življenje.

Ovom peticijom ne izražavate nikakvu podršku udruzi kao organizaciji ili pojedinom čovjeku, već isključivo ideji da dvorac Dioš dugoročno služi programima usmjerenim na sretnije i zdravije življenje djece i mladih s poteškoćama u razvoju. Ova peticija će biti predana vlasnicima Dioša – Hrvatskoj salezijanskoj provinciji.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here